ႏိုင္ငံေက်ာ္ စာေရးဆရာ၊ ေဗဒင္၊ လကၡဏာပညာရွင္ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ (၈၈)အေရးအခင္းအတြင္း လူထုေဟာေျပာပြဲ တစ္ခုက အသံဖိုင္မွတ္တမ္းပါ။ နားမေထာင္ရေသးသူမ်ား နားေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ဆရာမင္းသိခၤရဲ႕ ဟာသဥာဏ္နဲ႔ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားနဲ႔ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကို နားေထာင္ရမွာပါ ....။
ၾကာခ်ိန္ = ၃၆ မိနစ္

ဒီမိုေ၀ယံ ဘေလာ့နဲ႔ ေက်ာ္သူေ၀ယံ ဆိုတဲ့ အသံဖိုင္တင္သူေတြရဲ႕ အင္တာနက္လိပ္စာေတြကေန တဆင့္ယူထားတာပါ။0 comments:Copyright © 2009/2010 ေနမိုး. All rights reserved.