မိတ္ေဆြ ...
သင့္အေနနဲ႔ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံကို သိပါသလား။ နိုင္ငံတကာမွာေတာ့ Denmark လို႔ သိထားၾကေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ဒိန္းမတ္လူမ်ိဳးေတြက Danmark လို႔ ေခၚဆို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ဒိန္းမတ္လူမ်ိဳးေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက အဂၤလန္ဖက္ပိုင္းကေနၿပီး နယ္ေျမသစ္ရွာရင္း ခဲြထြက္လာတဲ့ လူမ်ိဳးေတြလို႔ သိရပါတယ္။ အခုေတာ့လည္း ကမာၻေပၚမွာ ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္မႈစံနစ္၊ တိုးတက္ေနတဲ့ စီးပြါးေရးစံနစ္၊ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။

နိုင္ငံတကာက ဒုကၡသည္ေတြကို လက္ခံ ကူညီေစာင့္ေရွာက္နိုင္တဲ့ ဥေရာပနိုင္ငံအနည္းစုထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံဆီကို က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံသား အမ်ားစုမွာလည္း ဒုကၡသည္ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ၀င္လာမစဲ တဖြဲဖြဲ ျဖစ္လို႔ေနပါၿပီ။ ေရာက္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဒုကၡသည္အမ်ားစုကို ရည္ညႊန္းၿပီး ထုတ္ေ၀ထားတဲ့ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံအေၾကာင္း အေထြေထြ ေလ့လာမွတ္သားနိုင္တဲ့၊ ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ထားတဲ့
“ေရြ႕ေျပာင္းအေျခခ် နိုင္ငံသားသစ္မ်ားအတြက္ အေထြေထြလမ္းညႊန္”

စာအုပ္ကို ဒိန္းမတ္နိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာမ်ားအတြက္၊ မၾကာမီ ေရာက္လာေတာ့မည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္နွင့္ ဒိန္းမတ္နိုင္ငံကို တစံုတရာ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Medborgerburma

0 comments:Copyright © 2009/2010 ေနမိုး. All rights reserved.